Branddetectie


Wist u dat brand de grootste veroorzaker van schade is? Het blijkt dat maar liefst 75% van de schades bij bedrijven door brand wordt veroorzaakt. Bij materiële schade blijft het meestal niet. Het verlies van omzet en klanten komt daar nog eens bovenop. Helaas zijn veel bedrijven niet in staat om de herstelperiode financieel te overbruggen: ongeveer 80% van de bedrijven waar een grote brand heeft gewoed gaat failliet. Brandpreventie is dus van groot belang voor de continuïteit van uw bedrijf.

Hoe ontstaat brand?

Branden kunnen op verschillende manieren ontstaan. De meeste branden beginnen als afvalbrandje. Afval en emballage bestaan namelijk vooral uit brandbare materialen die door onachtzaamheid gemakkelijk in brand kunnen raken. Bovendien kan rondzwervend brandbaar materiaal vandalisme en brandstichting in de hand werken. Verantwoord en zorgvuldig omgaan met afval en verpakkingsmateriaal is daarom van groot belang. Met onderstaande adviezen kunt u het brandgevaar verkleinen.

Algemene adviezen

 • Zorg voor goede terreinverlichting.
 • Zorg voor goed werkende noodverlichting en heldere aanduidingen voor brandbestrijdingsmateriaal.
 • Zorg voor voldoende blusmiddelen die afgestemd zijn op de brandrisico’s binnen uw bedrijf.
 • Laat elektrische apparatuur niet in de stand-by-stand staan.

Specifieke adviezen

 • Sla geen brandbare goederen en materialen op tegen gevels en onder afdaken.
 • Ruim afval en emballage direct op.
 • Gebruik vlamdovende asbakken en prullenbakken.
 • Leeg asbakken, prullenbakken, afvalbakken en dergelijke dagelijks.
 • Sla afval direct op in metalen afsluitbare containers.
 • Plaats afvalcontainers op veilige afstand (tenminste 10 meter) van gebouwen.
 • Zorg voor regelmatige afvoer van afval.

Kies de juiste blusmiddelen

Door de aanwezigheid van brand- en/of rookmelders kan een brand in een vroeg stadium worden ontdekt. Voor het blussen van een beginnende brand bestaan verschillende ‘kleine blusmiddelen’. Dit zijn draagbare en verrijdbare blustoestellen, slanghaspels en blusdekens die aan specifieke eisen en normen voldoen. Voor een succesvolle toepassing is het natuurlijk van groot belang dat het juiste blusmiddel op de juiste plaats aanwezig is. Uw leverancier kan u precies vertellen welke oplossing het meest geschikt is voor uw bedrijf.

Branddetectie

Nijmko Telecom ICT & Beveiliging levert en monteert apparatuur die het mogelijk maakt brand in een vroeg stadium te detecteren. Maak een afspraak met een adviseur om u te laten inlichten over de mogelijkheden. U kunt bellen met het telefoonnummer 0599 655 666 en kiezen voor de tweede optie, telecom.