Scherp in Veiligheid

Cameratoezicht

Cameratoezicht is in Nederland voor iedereen goed toepasbaar maar is gebonden aan wet- en regelgeving. Op die manier is voor iedereen die gefilmd wordt duidelijk waarom er cameratoezicht is.
Voor ondernemers en overheden die cameratoezicht toepassen, is de wet- en regelgeving niet altijd even duidelijk. Vaak worstelen zij met de gedacht op welke grond cameratoezicht wel of juist niet mag. Ook het filmen van (delen van) de openbare weg of de wijze waarop beelden worden opgeslagen en bewaard leidt vaak tot vragen.

Gebruik camerabeelden

Soms worden camerabeelden gebruikt om opsporing van strafbare feiten makkelijker te maken. De beelden ondersteunen politie en justitie in het opsporingsonderzoek. Maar lang niet altijd kunnen de beelden gebruikt worden. Dit kan meerdere redenen hebben maar de meest voorkomende is het niet duidelijk zijn van de reden van cameratoezicht en onder welke wet- en regelgeving dit valt.

Toets

Scherp in Veiligheid biedt de klanten van Nijmko de mogelijkheid om te laten beoordelen of zij voldoen aan de huidige wet- en regelgeving. Wanneer dit niet het geval is, doet Scherp in Veiligheid een vrijblijvend voorstel om dit alsnog goed te regelen. De eerste inventarisatie, middels een kort telefoongesprek, kost u dus niets!

Wilt u er zeker van zijn dat uw cameratoezicht voldoet aan de huidige wet- en regelgevind? Wacht dan niet af maar neem contact op met Rolie Tromp van Scherp in Veiligheid. Dit kan via info@scherpinveiligheid.nl of via telefoonnummer 050-3640876